Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
44/Ckt/10/JC poniżej 125.000 euro 18443320-5 Zakup letnich i zimowych czapek służbowych 30.04.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
150/Ctr/09/BB powyżej 125.000 euro 34114210-4 Dostawa 4 pojazdów typu "Duża więźniarka" 02.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
159/Cir/10/UM poniżej 4.845.000 euro 45453000-7 Remont pomieszczenia sali konferencyjnej oraz pomieszczeń budynku administracyjno-technicznego w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 06.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/BŁiI/10/BB powyżej 125.000 euro 30200000-01 Dostawa 14 szt. stanowisk badawczych dla ekspertów badań komputerowych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla jednostek KGP i KWP realizowana w ramach dostawy "Zestawu bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych"- Projekt PL 0487 12.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
68/BŁiI/10/PC powyżej 125.000 euro 72611000-6 Przeprowadzenie zmian w funkcjonalności oprogramowania CrimeWorkbench (CWB) Systemu Informacji Operacyjnych (SIO), modułu Wprowadzania Danych (MWD) i mechanizmów autoryzacji użytkowników przez urządzenie DELTA-3 oraz zakup usługi tzw. wizyty serwisowej pełna treść ogłoszenia
155/Cir/10/PZ poniżej 4.845.000 euro 45430000-0, 45420000-7, 45421146-9, 45330000-9,45400000-1, 45440000-3, 45453000-7, 71321000-4, 45310000-3 Remont II i III piętra budynku A wraz z wykonaniem projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej na obiekcie Bielany 30.09.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/Ctr/10/UM powyżej 125.000 euro 6651500-3 Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową Auto Casco (AC) na okres trzech lat sprzętu transportowego (234 szt.) zakupionego w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0234 "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości trans-granicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji 25.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Cut/10/MK poniżej 125.000 euro 38636100-3 Zakup 1 kpl. urządzenia do laserowego znakowania broni palnej 24.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/BLiI/10/UM poniżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego na sprzęt informatyczny i oprogramowanie eksploatowane przez Centralny Węzeł Internetowy Komendy Głównej Policji 23.09.2010 godz. 16:15 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/10/PZ powyżej 125.000 euro 30214000-2, 48517000-5 Dostawa 7 kpl. do kamuflażu zarejestrowanych osób i przedmiotów 22.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/BŁiI/10/AS poniżej 125.000 euro Serwis pogwarancyjny krajowego systemu AFIS (Autonomiczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej MetaMorpho) pełna treść ogłoszenia
140/BŁiI/10/UM powyżej 125.000 euro 32232000-8 Dostawa i instalacja sprzętu wideokonferencyjnego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji. 22.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/BŁiI/10/UM powyżej 125.000 euro 32320000-2, 32232000-8, 48820000-2, 32520000-4 Dostawa sprzętu realizującego przekaz audio/video na potrzeby Komendy Głównej Policji. 14.10.2010 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
134/Cut/10/KD poniżej 125.000 euro 35200000-6 Zakup zapalarek elektrycznych indukcyjnych w ilości 22 szt. 23.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
141/BŁiI/10/AS powyżej 125.000 euro 30214000-2, 30213100-6, 48517000-5 Dostawa 7 kpl. stacjonarnych i mobilnych stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i wyposażeniem do badań antroposkopijnych w KGP i WKP 11.10.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cir/10/PZ poniżej 4.845.000 euro 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7 Remont pokryć dachowych, reperacje obróbek blacharskich oraz roboty towarzyszące w obiektach KGP 17.09.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
144/BŁiI/10/MK poniżej 125.000 euro 30217000-3 Zakup uchwytów umożliwiających mocowanie monitorów Mobilnych Terminali Przewoźnych Sunit D10 użytkowanych w pojazdach Policji oraz zakup dokumentacji i pokrowców na wymienione monitory" 10.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/10/EJ powyżej 125.000 euro 35815100 zakup 417 szt. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych 12.10.2010 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
135/Cut/10/BB powyżej 125.000 euro 35815100-1 Zakup taktycznych zintegrowanych kamizelek kuloodpornych na mundur 15.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
136/Cut/10/BB powyżej 125.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych na mundur 14.10.2010 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
137/Cut/10/JC poniżej 125.000 euro 34730000-3 Dostawa kompletu śmigła ogonowego 8-3904-000 ser. 06 do śmigłowca Mi-8T 9.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
131/Cut/10/AS poniżej 125.000 euro 38432200-4 Zakup chromatografu gazowego z elektroniczną kontrolą przepływu gazów wyposażony w autosampler do próbek ciekłych oraz kwadrupolowy datektor masowy 2.09.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
132/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania 1.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/10/AS powyżej 125.000 euro 30233300-4 Zakup bezprzewodowych przenośnych czytników linii papilarnych 20.10.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
124/Cut/10/JC powyżej 125.000 euro 38430000-8 Zakup 335 sztuk stacjonarno-przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 29.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
133/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa mundurów ćwiczebnych 24.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
125/Cut/10/JC powyżej 125.000 euro 38115100-5, 35200000-6, 32234000-2 Zakup urządzenia do rozpoznawania struktury ścian i podłoża - 9georadaru), urządzenia do obserwacji (prześwietlenia) wnętrza pomieszczeń przez ściany oraz czterech kamer termowizyjnych 05.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
111/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 35200000-6 Zakup 1580 sztuk policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy 20.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
127/Cut/10/EMi powyżej 125.000 euro 32342400-6 Zakup 5 urządzeń rozgłaszających dużej mocy - LRAD 20.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
128/Cir/10/PZ poniżej 4.845.000 euro 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7, 45453000-7, 45443000-4 Remont pokryć dachowych, reperacje obróbek blacharskich oraz roboty towarzyszące w obiektach KGP w Warszawie 26.08.2010 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony