Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
204/Ctr/10/MSz poniżej 125.000 euro 3410000-7 Zakup dwóch pojazdów typu furgon w wersji "nieoznakowanej" 05.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/10/KD poniżej 125.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do baz aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 24.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
181/Cir/10/EJ powyżej 125.000 euro 09310000-5 zakup energii elektrycznej do obiektów KGP w Warszawie 30.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
188/Cir/10/PZ poniżej 125.000 euro 45400000-1, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8, 45331220-4, 4510000-3 Adaptacja – remont pomieszczeń na potrzeby projektu PL0487, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu finansowego w budynku CLK KGP przy Al. Ujazdowskich 7 w Warszawie 08.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/Cut/10/MK poniżej 125.000 euro 38636100-3 Zakup 1 kompletu urządzenia do laserowego znakowania broni palnej 03.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
196/Cut/10/JC poniżej 125.000 euro 35331300-3, 35331500-8 Zakup granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych 02.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/10/EJ poniżej 125.000 euro 32000000-3 Modernicacja systemu łączności przewodowej wykorzystywanej przez służby dyżurne na Stanowisku Kierowania KGP w obiekcie Puławska 29.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
189/Cut/10/JC powyżej 125.000 euro 38546000-4, 33111300-4 Wyposażenie mobilnego laboratorium do rozpoznawania i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych 24.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
186/Cut/10/AL poniżej 125.000 euro 33696500-0, 33141000-0 Zakup materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 04.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
187/Ckt/10/UM poniżej 125.000 euro 18143000-3 Dostawa 28 kompletów "zestawów przeciwuderzeniowych" 27.10.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
183/Cut/10/MSz poniżej 125.000 euro 22993000-7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 25.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cut/10/KD poniżej 125.000 euro 38433000-9 Zakup wyposażenia specjalnego mobilnego ambulansu w przenośny wykrywacz substancji organicznych i nieorganicznych metodą bezdotykową oraz przenośny wykrywacz substancji organicznych i nieorganicznych - spektrometr FT-IR 25.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
179/Cut/10/KD poniżej 125.000 euro 38546000-4, 38341000-7, 44510000-8, 44511000-5 Wyposażenie specjalne mobilnego ambulansu dla Centralnego Biura Śledczego KGP tj.: przenośny wykrywacz materiałów wybuchowych, gazów bojowych (IMS), przenośny wykrywacz skażeń radioaktywnych, mały robot pirotechniczny, zestaw narzędzi nieiskrzących oraz zestaw plecaków EOD-4 26.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/Ckt/10/KD poniżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa 1590 kpl. mundurów ćwiczebnych 22.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
182/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 32571000-6 Dostawa obudów teleinformatycznych dla jednostek organizacyjnych Policji 22.10.2010 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
164/KK/10/AL poniżej 125.000 euro 85121000-3 Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy 27.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
177/BŁiI/10/MK powyżej 125.000 euro 30213100-6, 30231250-4 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji. 18.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/10/UM poniżej 125.000 euro 32523000-5 dostawa serwera telekonferencyjnego dla centrali DGT Millenium 20.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cut/10/EJ poniżej 125.000 euro 35330000-6 zakup amunicji strzeleckiej 19.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
172/Cut/10/AL poniżej 125.000 euro 50210000-0 Remont główny po 10 latach eksploatacji wciągarki LUCAS P/N 76378-360, Nr ser. 272, ze śmigłowca W-3 Sokół, Nr fabr. 31.03.15, Nr rej. SN-31XP 19.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
171/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 32000000-3, 72253200-5 Wykonanie 12 instalacji antenowych oraz dostawa i montaż 12 kompletów kart do sterowania radiotelefonami cyfrowo-analogowymi standardu DMR dla systemu radiokomunikacyjnego Multikom-2 lubuskiej Policji 15.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
169/Cut/10/BB poniżej 125.000 euro 35815100-1 zakup kamizelek kuloodpornych przeznaczonych do głębokiego kamuflażu 14.10.2010 godz.11.30 pełna treść ogłoszenia
151/Cut/10/KD poniżej 125.000 euro 38651000-3 Zakup 50 sztuk cyfrowych aparatów fotograficznych typu lustrzanka 14.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 32413100-2 Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji dostępu do sieci teletransmisyjnych Policji jednostek szczebla podstawowego na terenie kraju 12.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/Cir/10/UM poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 71321000-4, 45310000-3, 45312310-3, 45315700-5 Przebudowa budynku portierni przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 20.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/Ckt/10/MSz poniżej 125.000 euro 22000000-0, 22456000-1, 22458000-5 Zakup druków ścisłego zarachowania 11.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/Cir/10/JC poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45421100-5, 45442100-8, 45431000-7, 45432110-8, 45330000-9, 45310000-3 Remont części budynku administracyjnego w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 19.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
26/BŁiI/10/PZ powyżej 125.000 euro 72212000-4, 72230000-6, 72267000-4, 72253200-5 Usługa rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) oraz dostarczenia usług serwisu pogwarancyjnego dla oprogramowania dedykowanego CSD na okres 9 miesięcy pełna treść ogłoszenia
166/BŁiI/10/MK poniżej 125.000 euro 30217000-3 Zakup uchwytów umożliwiających mocowanie monitorów Mobilnych Terminali Przewoźnych Sunit D10 użytkowanych w pojazdach Policji oraz zakup dokumentacji i pokrowców na wymienione monitory 08.10.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/BLiI/10/TP powyżej 125.000 euro 48820000-2, 48821000-9, 48822000-6, 48219600-2, 32562100-1, 32421000-0, 30237136-1 Dostarczenie komponentów sprzętowych niezbędnych do dokonania rozbudowy systemu teleinformatycznego FP i zwiększenia niezawodności działania systemu 15.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony