Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
265/Ckt/10/PZ powyżej 125.000 euro 18235300-8, 18235000-5 Dostawa 11 000 szt. swetrów oraz 30 000 szt. półgolfów 28.02.2011 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
259/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 18223200-0, 18234000-8 Dostawa kurtek służbowych letnich (cz.1) oraz dostawa spodni służbowych letnich do trzewików (cz.2) 23.02.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
267/Ckt/10/UM powyżej 125.000 euro 18234000-8 dostawa 14.000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów 24.02.2011 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
245/BŁiI/10/TG powyżej 125.000 euro 50000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla cyfrowej sieci teletransmisyjnej POLWAN 09.02.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
282/BŁiI/10/EMi powyżej 125.000 euro 64110000 Zakup świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów jednostkom organizacyjnym Zamawiającego 18.02.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
270/BŁiI/10/EJ powyżej 125.000 euro 30213100-6 dostawa dostępowych urządzeń mobilnych wraz z drukarkami mobilnymi na potrzeby służb dochodzeniowo-śledczych oraz mobilnych czytników linii papilarnych 27.01.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
271/BŁiI/10/KD poniżej 125.000 euro 64216000-3 Usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PL-IX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gbit/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami BATOREGO (ul. Batorego 5/ul. Rakowiecka 2) a LIM (Al. Jerozolimskie 65/79) 15.02.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
280/BŁiI/10/BB poniżej 125.000 euro 72320000-4, 72319000-4 Zakup dostępu do systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych w okresie 12 miesięcy 04.01.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 72263000-6 Budowa i wdrożenie rozwiązania ochrony dla informacji niejawnych do klauzuli poufne włącznie, na potrzeby systemu informacyjnego Narodowej Jednostki Europolu 14.03.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
276/GA/10/AL poniżej 125.000 euro 73110000-6 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 04.01.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/10/TG poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup wsparcia technicznego i podniesienie funkcjonalności oprogramowania Check Point oraz VMware 21.12.2010 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
249/Cut/10/JC powyżej 125.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2011 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 07.02.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
251/Cir/10/PZ poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8, 45331220-4, 4510000-3 Adaptacja – remont pomieszczeń na potrzeby projektu PL0487, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu finansowego w budynku CLK KGP przy Al. Ujazdowskich 7 w Warszawie 23.12.2010 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/10/KM powyżej 125.000 euro 48517000-5, 48328000-3, 32322000-6 Dostawa modułu do analizy sygnału wizyjnego zarejestrowanego przez systemy multipleksujące w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 11.01.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
255/Cut/10/TG poniżej 125.000 euro 43328100-9 Zakup hydraulicznych zestawów wyważeniowych do drzwi otwieranych na zewnątrz oraz do wewnątrz 13.12.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
240/Ckt/10/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz konferencyjne dla międzynarodowych grup eksperckich 29.12.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
238/BŁiI/10/TG poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych 13.12.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
250/Ckt/10/PZ poniżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa 500 kpl. mundurów ćwiczebnych 3.12.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
207/BŁiI/10/KD powyżej 125.000 euro 48000000-8 Dostawa systemu identyfikacyjnego I.S.I.S. w ramach Projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 10.01.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
246/Cut/10/MK poniżej 125.000 euro 38636100-3 Zakup 1 kompletu urządzenia do laserowego znakowania broni palnej 03.12.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/BŁiI/10/KD poniżej 125.000 euro 30233000-1 Dostawa i instalacja modułów do odczytu informacji zapisanych w systemie Comprec w ramach projektu PL0487 1.12.2010 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ckt/10/JC powyżej 125.000 euro 18800000-7 Zakup 10 000 par trzewików służbowych 03.01.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
227/BLiI/10/PZ powyżej 125.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (routerów, switchy, firewalli) znajdujących się w obiektach Policji 20.12.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
191/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa mundurów ćwiczebnych 07.12.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
153/BŁiI/10/EMi powyżej 125.000 euro 72230000-6, 72253200-5 Modyfikacja aplikacji Systemu Teleinformatycznego Biura SIRENE wraz z usługą serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Teleinformatycznego Biura SIRENE (zadanie nr 1), a także zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu operacyjnego, oprogramowania standardowego oraz sprzętu Systemu Teleinformatycznego Biura SIRENE (zadanie nr 2) 22.11.2010 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
143/BŁiI/10/MK powyżej 125.000 euro 30233300-4, 30213100-6, 30216110-0, 38651000-3 Utworzenie międzynarodowej bazy danych wraz z aplikacją internetową oraz forum dyskusyjnym o nazwie "Forensic Aid for Vehicle Identification - FAVI", dotyczącej oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów 29.10.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/Ckt/10/AS powyżej 125.000 euro 55100000, 55300000 Usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu 22.10.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
110/BLiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 48822000-6, 30214000-2, 30231300-0, 30231300-6, 30232100-8, 30216110-0, 32333000-4, 48422000-2 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji 18.10.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
99/BŁiI/10/AL powyżej 125.000 euro 72000000-5, 72700000-7 Zakup usługi HelpDesk/Contact Center na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 02.02.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
284/BŁiI/10/EMi powyżej 125.000 euro 64220000 Dzierżawa od Telokomunikacji Polskiej S.A. otworów kanalizacji technicznej. pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony