Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
283/BŁiI/10/TG poniżej 125.000 euro 64110000-0 Zakup świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów jednostkom organizacyjnym Zamawiającego pełna treść ogłoszenia
278/Ckt/10/EMi powyżej 125.000 euro 55100000-1, 55300000-3 Usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku 07.03.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
268/Ckt/10/EJ powyżej 125.000 euro 18310000-5 Dostawa 28 000 kompletów bielizny termoaktywnej letniej i 28 000 kompletów bielizny zimowej 22.02.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
129/BŁiI/10/EMi powyżej 125.000 euro 64220000 Dzierżawa od Telekomunikacji Polskiej S.A. otworów kanalizacji teletechnicznej dla istniejących linii kablowych pozostających w gestii Biura Łączności Komendy Głównej Policji przez okres 24 miesięcy. pełna treść ogłoszenia
174/BŁiI/10/TP powyżej 125.000 euro 32524000, 64200000-8, 64227000-3 Zaprojektowanie, uruchomienie oraz obsługa serwisowa systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - uruchomienie POL1800 29.11.2010 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony