Termin składania ofert: 4.02.2010 godz. 10:00

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup biletów lotniczych na potrzeby międzynarodowego seminarium oraz pięciu wizyt studyjnych w ramach programu Komisji Europejskiej PERYKLES

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.01.2011 pod poz. 13674-2011

Powrót na górę strony