15/BŁiI/11/JC

Termin składania ofert: 11.03.2011 godz.10:30

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych łączy telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.02.2011 pod poz. 20984-2011

Powrót na górę strony