18/Cir/11/UM

Termin składania ofert: 11.03.2011 godz.09:30

CPV: 45310000-3, 45331220-4, 45400000-1, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Rozbudowa sieci LAN wraz z robotami towarzyszącymi, na potrzeby projektu PL0487 realizowanego w ramach NMF w budynku CLK KGP przy Al. Ujazdowskich 7 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.02.2011 pod poz. 22838-2011

Powrót na górę strony