28/Ckt/11/MR

Termin składania ofert: 03.03.2011 godz. 10:00

CPV: 30197644-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa białego papieru ksero w formacie A4 i A3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.02.2011 pod poz. 27434-2011

Powrót na górę strony