25/Ckt/11/EJ

Termin składania ofert: 02.03.2011 godz. 09:30

CPV: 41110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Sukcesywne dostawy butelkowanej wody mineralnej i źródlanej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.02.2011 pod poz. 27470-2011

Powrót na górę strony