71/BŁiI/11/MR

Termin składania ofert: 19.04.2011 godz. 09:30

CPV: 32424000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Modernizaja technicznej infrastruktury dla potrzeb integracji z OST 112 polegająca na dostawie i instalacji 56 szt. szaf telekomunikacyjnych 19" dla jednostek Policji szczebla powiatowego na terenie kraju i Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.04.2011 pod poz.70190- 2011

Powrót na górę strony