62/Cut/11/EJ

Termin składania ofert: 19.04.2011 godz.09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

zakup 600 szt. policyjnych tarcz ochronnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.04.2011 pod poz.70994 - 2011

Powrót na górę strony