63/Ctr/11/JC

Termin składania ofert: 4.05.2011 r. godzina 10:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 1 szt. specjalistycznego pojazdu typu Ambulans do śledztwa powybuchowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.04.2011 pod poz.70142 - 2011

Powrót na górę strony