67/BŁiI/11/MSz

Termin składania ofert: 21.04.2011 godz. 09:30

CPV: 32420000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa komponentów sieciowych na potrzeby zapewnienia połączenia z siecią s-Testa dla wydziału Biologii

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.04.2011 pod poz.73732 - 2011

Powrót na górę strony