84/Ctr/11/UM

Termin składania ofert: 26.04.2011 godz. 10:30

CPV: 66515000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową Auto Casco (AC) na okres trzech lat sprzętu transportowego(4szt.)zakupionego w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0234 "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości trans-granicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.04.2011 pod poz.118113 - 2011

Powrót na górę strony