76/Cir/11/JC

Termin składania ofert: 05.05.2011 godz. 09:30

CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 71321000-4, 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Remont budynku portierni przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.04.2011 pod poz. 82938 - 2011

Powrót na górę strony