52/BŁiI/11/MR

Termin składania ofert: 06.06.2011 godz. 09:30

CPV: 32424000-1

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Modernizacja technicznej infrastruktury dla potrzeb integracji z OST 112 polegająca na dostawie i instalacji 227 szt. szaf telekomunikacyjnych 19" wraz z doposażeniem dla jednostek Policji szczebla powiatowego na terenie kraju i Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.04.2011 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2011/S  76-124422

Powrót na górę strony