80/BŁiI/11/KM

Termin składania ofert: 09.05.2011 godz. 10:30

CPV: 30216110-0 30214000-2 30216110-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby digitalizacji materiałów archiwalnych w BOIN Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.04.2011 pod poz. 123471-2011

Powrót na górę strony