91/Cut/11/EJ

Termin składania ofert: 25.05.2011 godz. 09:30

CPV: 35220000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

zakup mieszanki pieprzowej do miotaczy wody typu "TAJFUN" w ilości 1000 l.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.05.2011 pod poz.112462-2011

Powrót na górę strony