97/BŁiI/11/TG

Termin składania ofert: 25.05.2011 godz. 10:30

CPV: 33232130-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 343 szt. atramentowych drukarek mobilnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.05.2011 pod poz.112878-2011

Powrót na górę strony