74/Ckt/11/UM

Termin składania ofert: 25.05.2011 godz. 09:30

CPV: 39130000-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

dostawa mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.05.2011 pod poz.137301-2011

Powrót na górę strony