94/Ckt/11/EJ

Termin składania ofert: 27.05.2011 godz 09:30

CPV: 50310000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

konserwacja i naprawa kserokopiarek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.05.2011 pod poz.118996-2011

Powrót na górę strony