100/Cut/11/MK

Termin składania ofert: 26.05.2011 godz.10:30

CPV: 35321200-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Karabinek HK 416c kal. 5,56x45 mm NATO w ilości 5 kompletów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.05.2011 pod poz.119866-2011

Powrót na górę strony