41/Cir/11/BB

Termin składania ofert: 8.06.2011 godz. 10:30

CPV: 45400000-1, 45421100-5, 45432110-8, 45340000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Remont pomieszczeń w budynku przy Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.05.2011 pod poz.121508-2011

Powrót na górę strony