96/BF/11/KM

Termin składania ofert: 10.06.2011 godz. 10:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne, transportowe oraz związane z realizacją programu kulturalnego dla międzynarodowych grup eksperckich, których spotkania będą organizowane przez Policję w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.05.2011 pod poz.143879-2011

Powrót na górę strony