120/BŁiI/11/AL

Termin składania ofert: 15.06.2011 godz. 10:30

CPV: 30213100-6, 30233000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa stanowisk administracyjno-diagnostycznych do zarządzania na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.06.2011 pod poz. 145522-2011

Powrót na górę strony