157/Cir/11/BB

Termin składania ofert: 14.09.2011 godz. 10:30

CPV: 45331230-7, 45421131-1, 45331200-8, 43510000-3

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Wymiana istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją dla potrzeb schładzania pomieszczeń teleinformatyki i UPS w obiekcie przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.08.2011 pod poz. 261170-2011

Powrót na górę strony