183/BŁiI/11/MK

Termin składania ofert: 19.09.2011 godz.10:00

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dzierżawa telekomunikacyjnych łączy analogowych i cyfrowych(część zamówienia nr 1) oraz cyfrowych(część zamówienia nr 2) łączy telekomunikacyjnych na okres 7 miesięcy dla dwóch łączy na okres 6 miesięcy oraz jednego łącza na okres 4 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.09.2011 pod poz. 281498-2011

Powrót na górę strony