207/Cir/11/KD

Termin składania ofert: 20.10.2011 godz 10:30

CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45316000-5, 74230000-0

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Wymiana rozdzielni wraz z remontem pomieszczeń w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.10.2011 pod poz.321236-2011

Powrót na górę strony