224/Ckt/11MK

Termin składania ofert: 24.11.2011 godz.11:30

CPV: 33141623-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.11.2011 pod poz.383026-2011

Powrót na górę strony