246/Ctr/11/KM

Termin składania ofert: 08.12.2011 godz. 10:30

CPV: 16700000-2, 34390000-7

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa ciągnika do zastosowań komunalnych wraz z osprzętem (pług odśnieżny i zamiatarka)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2011 pod poz 313427-2011

Powrót na górę strony