237/Ckt/11/KD

Termin składania ofert: 12.12.2011 godz 10:30

CPV: 18412000-0, 18820000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa odzieży i obuwia sportowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.12.2011 pod poz 407706 - 2011

Powrót na górę strony