249/BŁiI/11/KD

Termin składania ofert: 13.12.2011 godz 10:30

CPV: 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 12 000 licencji oprogramowania antywirusowego Dr Web Enterprise Security Suite Antyvirus zapewniającego ochronę antywirusową w sieci PSTD w KWP/KSP/KGP oraz Szkołach Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.12.2011 pod poz 407708-2011

Powrót na górę strony