247/Cut/11/TCz

Termin składania ofert: 09.12.2011 godz 12:30

CPV: 35220000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup mieszanki pieprzowej do miotaczy wody "TAJFUN" w ilości 1 000 l.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.12.2011 pod poz -316593-2011

Powrót na górę strony