257/Ckt/11/MK

Termin składania ofert: 21.12.2011 godz.11:30

CPV: 33141623-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.12.2011 pod poz -423362-2011

Powrót na górę strony