258/BKiSZ/11/MSz

Termin składania ofert: 20.12.2011 godz. 09:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich w latach 2012-2013

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.12.2011 pod poz - 425670-2011

Powrót na górę strony