256/Ckt/11/UM

Termin składania ofert: 21.12.2011 godz. 09:30

CPV: 55520000-1, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Usługa gastronomiczna dla uczestników ćwiczen zgrywających - 4.522 osób oraz zakwaterowanie i wyżywienie 15 osobowej grupy odpowiadającej za organizację ćwiczeń zgrywających

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.12.2011 pod poz. - 332029-2011

Powrót na górę strony