260/BŁiI/11/KD

Termin składania ofert: 23.12.2011 godz 10:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup dostępu do baz aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.12.2011 pod poz. - 333195-2011

Powrót na górę strony