273/Ckt/11/MSz

Termin składania ofert: 09.02.2012 godz. 09:30

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa pasów głównych i pasków do spodni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.01.2012 pod poz. 27772 - 2012

Powrót na górę strony