282/BŁiI/11/MSz

Termin składania ofert: 13.02.2012 godz. 09:30

CPV: 48421000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup 6 licencji oprogramowania dla urządzeń XRY zwanego dalej Oprogramowaniem i wsparcia na okres 12 miesięcy dla tych urządzeń, nazywanego dalej maintenance.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.02.2012 pod poz. 33104 - 2012

Powrót na górę strony