Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
243/Cir/11/UM poniżej 125.000 euro 50511000-0, 50531300-9, 50730000-1 Wykonanie konserwacji oraz serwisu (usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń) systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji 08.12.2011 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/GA/11/AL powyżej 125.000 euro 73110000-6 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 03.01.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
240/BŁiI/11/TP powyżej 125.000 euro 32427000 Dostawa systemu obsługi Centrum Zapasowego Jednostki Centralnej AFIS 03.01.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
235/BŁiI/11/TCz poniżej 125.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej Ericsson MD - 110 01.12.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
241/Ckt/11/EJ poniżej 125.000 euro 39100000-3 Dostawa mebli biurowych i wypoczynkowych, foteli i krzeseł obrotowych, mebli kuchennych, szaf metalowych 02.12.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
232/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego sprzętu dla systemu KCIK, KSIP, BTUU, PSI, ZSODE, CSD, CW PK SIS1+, KSI, STBS, AFIS" 13.01.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
239/Cir/11/AL poniżej 125.000 euro 45223800-4 Dostawa i montaż obiektu kontenerowego biurowo-magazynowego z instalacjami wewnętrznymi przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 05.12.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
229/Cut/11/BB poniżej 125.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych kamizelek i hełmów kuloodpornych 29.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
231/BŁiI/11/MR poniżej 125.000 euro 48820000-2 „Zakup i dostawa części sprzętowych na potrzeby modernizacji Centralnych Systemów Informatycznych” 24.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
234/Ctr/11/KM poniżej 125.000 euro 16700000-2, 34390000-7 Dostawa ciągnika do zastosowań komunalnych wraz z osprzętem (pług odśnieżny, zamiatarka i posypywarka) 21.11.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
221/Cut/11/ŁW poniżej 125.000 euro 35330000-6 Nabój pistoletowy kal. 5.7x28 mm 21.11.2011 godz. 10;00 pełna treść ogłoszenia
227/Cir/11/MSz poniżej 125.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 sztuki pojazdu typu Autobus o liczbie miejsc od 19 do 23 łacznie z kierowcą 16.11.2011 gpdz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
228/FS/11/EMi poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne dla 111 osobowej grupy uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP 16.11.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
226/Cut/11/BB poniżej 125.000 euro 38951000-6, 38437000-7, 33696500-0 Dostawa aparatu do pomiaru ilości DNA RealTime wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wdrożenia i walidacji aparatu 17.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cog/11/KM poniżej 125.000 euro 22200000-2 Zakup usługi druku czasopisma "Policja 997" 16.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
225/Cut/11/MR poniżej 125.000 euro 73110000-6 „Przeprowadzenie badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych po upływie okresu gwarancyjnego: trotyl w kostkach 75 g - 1 partia, trotyl w kostkach 200g - 3 partie, trotyl w kostkach 400 g - 1 partia, materiał wybuchowy plastyczny MWP-8 - 1 partia,sznur kumulacyjny Szk-3 - 2 partie,sznur kumulacyjny Szk-4 - 2 partie,spłonka 8A-TAT - 1 partia,uniwersalny ładunek kumulacyjny ŁKU - 2 partie” 15.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
214/Cam/11/ŁW powyżej 125.000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla obiektów będących we władaniu Komendy Głównej Policji 09.12.2011 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi wsparcia administracyjnego systemu CW PK SIS1+ 09.12.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/11/MR poniżej 125.000 euro 32580000-2 Zakup zestawów do pozyskiwania i analizy danych znajdujących się w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach przenośnych dla CBŚ Komendy Głównej Policji wraz z kredytami szkoleniowymi 16.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/11/ŁW poniżej 125.000 euro 50000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla cyfrowej sieci teletransmisyjnej POLWAN 21.11.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 32236000-0, 32342100-3, 32342200-4, 32000000-3 Sprzedaż wraz z dostawą zestawów słuchawkowych, mikrofonogłośników, adapterów do zestawów podkaskowych dla radiotelefonów Motorola DP 3601 10.11.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
219/BŁiI/11/MSz poniżej 125.000 euro 64200000-8 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na okres 24 miesięcy 14.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/11/KD poniżej 125.000 euro 72253000-5 Zakup usługi udostępniania administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) 03.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 72268000 Zakup subskrypcji dla 2 serwerów w ilości 2 licencji - Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Standard for 1 processor (max 6 cores per procesor) na okres 3 lat, co jest równoznaczne z możliwością korzystania z dowolnej wersji, w zależności od potrzeb, w czasie aktywnego podstawowego wsparcia, przez okres 3 lat 29.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 72268000 zakup oprogramowania w postaci subskrypcji JBoss Enterprise Application Platform, Standard 3 lata dla 32 Core oraz szkolenia JBoss Application Administration JB336 dla 10 osób 29.11.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72268000-1 Sprzedaż licencji wraz ze wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesięcy pozwalającym na rozbudowę aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego środowiska zabezpieczenia danych (backup/restore) zbudowanego w oparciu o oprogramowanie HP DataProtector 30.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
206/BŁiI/11/BB powyżej 125.000 euro 72268000-1 Sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego licencji oprogramowania CENTAUR PR 23.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
215/BŁiI/11/MK poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa telekomunikacyjnych łączy analogowych i cyfrowych na okres 6 miesięcy dla piętnastu łączy i 4 miesięcy dla jednego łącza 24.10.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
200/Ckt/11/TCz poniżej 125.000 euro 35113410-6 Dostawa kombinezonów ochronnych CBRN 21.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
197/Cir/11/MSz poniżej 4.845.000 euro 45400000-3, 45421100-7 Remont budynku w Żukowie 26.10.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony