Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
204/BłiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72212517-6, 72415000-2 Zakup usługi HelpDesk 14.11.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 72268000-1 zakup 46 szt. subskrypcji typu Basic systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux (up to 2 sockets) na okres 3 lat 14.11.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/11/AL poniżej 125.000 euro 30217000-3 Zakup uchwytów umożliwiających mocowanie w pojazdach Policji monitorów Mobilnych Terminali Przewoźnych Sunit D10 oraz pokrowców na wymienione monitory 17.10.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
205/Cir/11/MR poniżej 125.000 euro 71000000-8, 71220000-6 wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb: Remontu budynku "A" - część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji BIELANY 14.10.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
209/Cut/11/KM poniżej 125.000 euro 32343200-1 Zakup 188 sztuk ręcznych urządzeń rozgłaszających, w ramach projektu "Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej 13.10.2011 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
191/Ckt/11/KD poniżej 125.000 euro 33141623-3 Zakup sprzętu i materiałów medycznych 21.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
190/Cut/11/KM poniżej 125.000 euro 39230000-3 Zakup policyjnych pałek szturmowych typu "PS" 05.10.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/11/TCz poniżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenie asysty technicznej 04.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cir/11/KM poniżej 125.000 euro 45311200-2, 74230000-0 Dostawa i wymiana baterii EOROPOWER 200Ah w zasilaczach UPS APC DP-480 w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie pełna treść ogłoszenia
185/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 50000000-5 Serwis pogwarancyjny urządzeń teletransmisyjnych sieci wewnatrzwojewódzkich Vanguard i NetPerformer na terenie całego kraju 29.11.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 30213000-5, 30232110-8, 30232120-1 Zakup i dostawa komponentów sprzętowych tworzących infrastrukturę punktu rejestracyjnego Centaur PR 30.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
188/Cut/11/UM powyżej 125.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem o zmniejszonym rykoszetowaniu 31.10.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/11/MSz poniżej 125.000 euro 48421000-5 Zakup kontynuacji wsparcia (maintenance) dla 6 urządzeń XRY, wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS, na potrzeby Centralnego Biura Śledczego KGP 13.12.2011 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
252/BŁiI/11/KD poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup modułów i licencji Check Point do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu Firewall firmy Check Point 12.12.2011 godz.12:30 pełna treść ogłoszenia
250/BF/11/TCz poniżej 125.000 euro 80650000-5 Szkolenie pilotów z zakresu treningu procedur awaryjnych na symulatorze śmigłowca Mi-8 dla załóg lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP (7 pilotów oraz 4 mechaników pokładowych) 07.12.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
193/BŁiI/11/EJ powyżej 125.000 euro 33232130-4 Dostawa 686 szt. drukarek mobilnych 28.10.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
192/BŁiI/11/UM powyżej 125.000 euro 32232000-8 Rozbudowa sieci wideokonferencyjnej Policji 27.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/11/KD poniżej 125.000 euro 32412100-5, 32521000-1, 32562200-2, 50331000-4, 64200000-8 Zakup usługi telekomunikacyjnej dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych dla Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie 11.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
177/Ctr/11/UM powyżej 125.000 euro 66516100 Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji 25.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
181/Cut/11/KM poniżej 125.000 euro 32343200-1 Zakup 188 sztuk ręcznych urządzeń rozgłaszających, w ramach projektu "Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej" 22.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
182/BŁiI/11/JC powyżej 125.000 euro 32236000-6 Dostawa akcesoriów do telefonów Motorola 3601 oraz radiotelefonów noszonych DMR 21.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
184/Cir/11/EJ poniżej 125.000 euro 71220000-6 Dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych budynku przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 22.09.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/BŁiI/11/TCz powyżej 125.000 euro 32236000-6, 32524000-2 Rozbudowa systemu łączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji - KWP Poznań, KWP Gdańsk, KWP Wrocław 20.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cut/11/KM poniżej 125.000 euro 38651000-3, 32333200-8, 31527200-8, 38652100-1 Dostawa aparatów fotograficznych, kamer video, przenośnego urządzenia do oświetlania terenu oraz projektora HD 23.09.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
186/Cir/11/EJ poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45442100-8, 45432110-8 Remont pomieszczeń w budynku KGP przy ul. Łowickiej 40A w Warszawie 28.09.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/Cut/11/KD poniżej 125.000 euro 31500000-1 Zakup zestawów mobilnego reflektora oświetleniowego w ilości 8 kpl. 20.09.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/11/KM powyżej 125.000 euro 50210000-0 Przystosowanie śmigłowca Bell-206 BIII do zabudowy i użytkowania Systemu Obserwacji Lotniczej 17.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
174/BŁiI/11/TCz powyżej 125.000 euro 32413100-2, 32421000-0, 80500000-9, 80510000-2 Dostawa urządzeń sieciowych do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej Policji, dostawy licencji oraz szkoleń 25.10.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
171/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi udostępniania administratorów dla baz danych i serwerów aplikacji Oracle na okres 12 miesięcy 12.12.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
169/Cut/11/JC poniżej 125.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego związanego z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 20.09.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony