Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
173/BŁiI/11/TG powyżej 125.000 euro 32550000-3 Dostawa specjalizowanych aparatów telefonicznych IP dla jednostek Policji wraz z kredytami szkoleniowymi 18.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 30213100-6, 38520000-6, 30200000-1, 30216110-0, 30230000-0 dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych dla osób oddelegowanych do CDO/CWI w CSP w Legionowie i pracujących na terenie kraju podczas EURO 2012 02.11.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
164/BŁiI/11/TP powyżej 125.000 euro 32427000-2 Zakup systemu obsługi Centrum Zapasowego Jednostki Centralnej AFIS. 10.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/11/MK poniżej 4.845.000 euro 32523000-5 Część zamówienia nr 1: Zaprojektowanie i budowa w kanalizacji teletechnicznej zewnętrznego wzmocnionego kabla optotelekomunikacyjnego 64J w relacji obiekt ul. Puławska 148/150 - obiekt ul. Domaniewska 36/38. Część zamówienia nr 2: Zaprojektowanie i budowa w kanalizacji teletechnicznej zewnętrznego wzmocnionego kabla optotelekomunikacyjnego 72J w relacji obiekt ul. Olszewska 6 - obiekt ul. Podchorążych 38 15.09.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
159/BŁiI/11/TCz powyżej 125.000 euro 32236000-6, 30214000-2, 48820000-2, 48700000-5, 48610000-7, 48620000-0 Dostawa oraz instalacja sprzętu i oprogramowania do rozbudowy systemu DMR w KWP Opole i KWP Rzeszów 07.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/11/TCz powyżej 125.000 euro 35220000-2 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 1000 ml 06.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/Cir/11/BB poniżej 4.845.000 euro 45421132-8 Wymiana okien w budynku KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 15.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
162/Cut/11/TG powyżej 125.000 euro 35815100-1, 35000000-4 Zakup kamizelek kuloodpornych modułowych w ilości 171 kpl. (+4 szt.do badań) oraz płyt balistycznych przednich i tylnych w ilości 171 kpl. (342 szt). 21.10.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/11/TCz poniżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenie asysty technicznej 02.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
165/FS/11/EMi poniżej 125.000 euro 55120000-7 usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne, transportowe oraz związane z realizacją programu kulturalnego dla międzynarodowej grupy eksperckiej, której spotkanie będzie organizowane przez Policję w zwiazku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku 02.09.2011 pełna treść ogłoszenia
170/Ckt/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Zakup usług hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników konferencji logistycznej w Warszawie, w dniach 28-30 września 2011 r. 05.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/Cut/11/KM poniżej 125.000 euro 39230000-3 Zakup pałek szturmowych typu "PS" oraz pałek wielofukncyjnych "Tonfa" 29.08.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
163/BF/11/BB poniżej 125.000 euro 80340000-9 Organizacja pilotażowego programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty Działanie PaT E (edukacja) w województwie opolskim, pomorskim i lubelskim 29.08.2011 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
155/Cut/11/TCz powyżej 125.000 euro 35220000-2 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml. 23.09.2011 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/BŁiI/11/KD powyżej 125.000 euro 31440000-0 „Dostawa akumulatorów do radiotelefonów noszonych typu MT/MTS oraz GP 360/380” 20.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
146/BŁiI/11/JC powyżej 125.000 euro 30213100-6, 30214000-2, 30232110-8, 30216110-0, 48000000-8 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Kryminalnego KGP, CBŚ KGP, BOA KGP w ramach przyznanej rezerwy celowej pn. Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych oraz na potrzeby BOIN 16.09.2001 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego dla systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI) 15.09.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
145/Cut/11/TG poniżej 125.000 euro 32343200-1, 31518600-6 Zakup 188 sztuk ręcznych urządzeń rozgłaszających, 34 sztuk szperaczy modułowych oraz 435 sztuk ręcznych szperaczy halogenowych w ramach projektu „Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej” 25.08.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
153/Ckt/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Zakup usług hotelowych,gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników konferencji logistycznej w Warszawie w dniach 28-30 września 2011 r. 17.08.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
143/Ctr/11/EMi powyżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 szt. samochodów furgon w wersji "ETDiE" 12.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
141/Cam/11/MSz poniżej 125.000 euro 75251110-4 Świadczenie usługi serwisowej stałych urządzeń gaśniczych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji 22.08.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/Cir/11/EJ poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45442100-8, 45432110-8, 45310000-3 Remont pomieszczeń w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 23.08.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/BŁiI/11/MR powyżej 125.000 euro 32413100-2 Dostawa routerów brzegowych do rozbudowy eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej Policji dla potrzeb funkcjonowania Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych AFIS 06.09.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
144/Ctr/11/MK powyżej 125.000 euro 34521300-8 Dostawa 5 sztuk łodzi motorowych hybrydowych kategorii R-2 06.09.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cut/11/UM powyżej 125.000 euro 35330000-6 zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem o zmniejszonym rykoszetowaniu 02.09.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/BŁiI/11/AL poniżej 125.000 euro 48200000-0 Sprzedaż i dostawa oprogramowania do zdalnej konfiguracji stacji roboczych w Komendzie Głównej Policji – (zarządzanie instalacją i konfiguracją oprogramowania na 2 000 stacji roboczych użytkowanych w Komendzie Głównej Policji wraz ze wsparciem technicznym) oraz udzielenie bezterminowych licencji do korzystania z oprogramowania standardowego. 03.08.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
140/BŁiI/11/EJ poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych łączy telekomunikacyjnych 29.07.2011 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ckt/11/AS poniżej 125.000 euro 39132100-7 Dostawa certyfikowanych szaf metalowych w klasie B i C 22.07.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
51/BKiSz/11/KD powyżej 125.000 euro 80560000 Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31.08.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
135/Ckt/11/EJ powyżej 125.000 euro 55.10.00.00-1; 55.30.00.00-3 Usługi hotelarskie i gastronomiczne dla delegacji policjantów spottersów we Wrocławiu w trakcie Mistrzostw EURO 2012 18.07.2011 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony