Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
128/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi wsparcia administracyjnego systemu CW PK SIS1+ 16.08.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
127/BF/11/BB poniżej 125.000 euro 80340000-9 Organizacja pilotażowego programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty Działanie PaT E (edukacja) w województwie opolskim, pomorskim i lubelskim 14.07.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
126/Cut/11/KD poniżej 125.000 euro 35331300-3 Zakup granatów 6-hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych - w ilości 150 szt. 08.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne, transportowe dla międzynarodowych grup eksperckich,których spotkania będą organizowane przez Policję w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku 05.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
118/Cir/11/EJ poniżej 4.845.000 euro 45261910 Remont pokrycia dachowego i rampy budynku B w obiekcie Komendy GŁównej Policji przy ul. Taborowej 33C w Warszawie 12.07.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
93/Cut/11/UM powyżej 125.000 euro 38000000-5, 33696500-0 Modernizacja technologii oznaczenia profili genetycznych na potrzeby Bazy Danych DNA 25.07.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
117/Ckt/11/UM powyżej 125.000 euro 18223200-0, 18234000-8 Dostawa 3000 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 3000 szt. spodni gabardynowych do półbutów 22.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
123/Ckt/11/EMi poniżej 125.000 euro 55100000-1, 55300000-3 usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 w Gdańsku 20.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
124/Ckt/11/EMi poniżej 125.000 euro 55100000-1, 55300000-3 usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 we Wrocławiu 20.06.2011 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
122/Cir/11/MSz poniżej 125.000 euro 90511000-2, 90513200-8, 90512000-9 Wywóz odpadów komunalnych oraz surowcowych zbieranych łącznie z obiektów Komendy Głównej Policji 21.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
105/Cir/11/JC poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45421100-5, 45442100-8, 45431000-7, 45432110-8, 45330000-9, 45310000-3 Remont pomieszczeń Wydziału Poczty Specjalnej BŁiI KGP przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie 27.06.20011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
68/BŁiI/11/MSz powyżej 125.000 euro 72514200-3, 72320000-4 Budowa i wdrożenie informatycznego Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) 18.07.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BŁiI/11/AL poniżej 125.000 euro 32413100-2 Dostawa routerów na potrzeby AFIS 15.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
112/Cut/11/JC poniżej 125.000 euro 34731700-7 Dostawa 1 kpl. (5 szt.) łopat W.N., typu 8AT-2710-00 lub 8AT-2710-000 do śmigłowca Mi-8T, eksploatowanego przez Lotnictwo Policji 14.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
113/Cut/11/MSz poniżej 125.000 euro 33694000-1 Zakup odczynników do testowania narkotyków 09.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/11/MSz poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemu antywirusowego 08.06.2011 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ctr/11/EMi powyżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 600 szt. samochodów furgon oznakowany w wersji wypadowej "W". 18.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
111/Cir/11/UM poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45421100-5, 45442100-8, 45432110-8, 45421146-9, 45421153-1, 45311200-2 Remont pomieszczeń III i IV pietra w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 28.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
99/BŁiI/11/EJ powyżej 125.000 euro 30232100-8, 30213100-6, 30214000-2, 30231250-4 Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego dla komórek organizacyjnych Policji 05.07.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/Ckt/11/UM powyżej 125.000 euro 18234000-8 dostawa spodni służbowych letnich do trzewików 05.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ckt/11/AL powyżej 125.000 euro 18331000-8 Dostawa koszulkek polo z krótkim rękawem 04.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
107/Cam/11/KM poniżej 125.000 euro 75251110-4 Świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji 02.06.2011 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ckt/11/BB powyżej 125.000 euro 18800000-7 Dostawa 10 000 par półbutów służbowych 11.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ctr/11/JC poniżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 szt. specjalistycznego pojazdu typu Ambulans do śledztwa powybuchowego 08.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
79/BŁiI/11/KD powyżej 125.000 euro 30213100-6, 38520000-6, 30237230-0, 30230000-0 Dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych dla osób oddelegowanych z CDO/CWI w CSP w Legionowie i pracujących na terenie kraju podczas EURO 2012 29.06.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/11/KD poniżej 125.000 euro 30260000-9, 30262000-3, 30263000-0, 30240000-3, 30241000-0, 30241100-1 Dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na potrzeby systemu międzynarodowej wymiany danych genetycznych - CODIS 08.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
103/Cir/11/JC poniżej 4.845.000 euro 45233222-1, 45233251-3 Remont parkingu w obiekcie KGP przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 16.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
98/Cir/11/EMi poniżej 4.845.000 euro 45421152-4, 45421110-8, 51212000-1, 45311000-0 wydzielenie stref dostępu na korytarzach w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 10.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/11/BB powyżej 125.000 euro 18223200-0 Dostawa 5000 kompletów kurtek ćwiczebnych z podpinką i kamizelką 04.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
110/BF/11/TG poniżej 125.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych na potrzeby przedsięwzięcia pn „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast” 30.05.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony