Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
96/BF/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne, transportowe oraz związane z realizacją programu kulturalnego dla międzynarodowych grup eksperckich, których spotkania będą organizowane przez Policję w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku 10.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
101/BŁiI/11/AL poniżej 125.000 euro 32420000-3, 30213100-6 Dostawa sprzętu sieciowego oraz stanowisk zarządzania na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS 27.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/Ckt/11/EMi powyżej 125.000 euro 18223200, 18412000, 18820000 Dostawa kurtek nieprzemakalnych, dresów sportowych i butów sportowych 29.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
41/Cir/11/BB poniżej 125.000 euro 45400000-1, 45421100-5, 45432110-8, 45340000-3 Remont pomieszczeń w budynku przy Wiśniowej 58 w Warszawie 8.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
100/Cut/11/MK poniżej 125.000 euro 35321200-2 Karabinek HK 416c kal. 5,56x45 mm NATO w ilości 5 kompletów 26.05.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
69/Ctr/11/JC powyżej 125.000 euro 34114121-3 Dostawa 24 sztuk samochodów furgon w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Sanitarny 11.07.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72514200-3, 72320000-4, 72514000-9 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS i innych wybranych centralnych systemów informatycznych Policji 17.08.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/Ckt/11/EJ poniżej 125.000 euro 50310000-1 konserwacja i naprawa kserokopiarek 27.05.2011 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Ckt/11/UM poniżej 125.000 euro 39130000-0 dostawa mebli biurowych 25.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 33232130-4 Dostawa 343 szt. atramentowych drukarek mobilnych 25.05.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/Cut/11/EJ poniżej 125.000 euro 35220000-2 zakup mieszanki pieprzowej do miotaczy wody typu "TAJFUN" w ilości 1000 l. 25.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 32420000-3, 30213100-6 Rozbudowa eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej Policji oraz dostawa sprzętu sieciowego i urządzeń bezpieczeństwa na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS 15.07.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/BŁiI/11/AL poniżej 125.000 euro 30213100-6, 30233000-2 Dostawa stanowisk administracyjno-diagnostycznych do zarządzania na potrzeby Centrum Zapasowego AFIS 15.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi udostępniania administrartorów dla baz danych i serwerów aplikacji Oracle na okres 12 miesięcy 16.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego systemów Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) oraz Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) 28.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/11/MSz poniżej 125.000 euro 22000000-0, 22456000-1, 22458000-5 zakup druków ścisłego zarachowania 19.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Ckt/11/AL powyżej 125.000 euro 35811200-4 dostawa mundurów ćwiczebnych 16.06.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
34/Ctr/11/TG poniżej 125.000 euro 18512200-3 Dostawa odznaczeń resortowych pełna treść ogłoszenia
77/BŁiI/11/TG powyżej 125.000 euro 32236000-6, 72268000-1 Dostawa radiotelefonów noszonych DMR wraz z licencjami 17.06.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
78/Ckt/11/EMi powyżej 125.000 euro 55100000-1 55300000-3 usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 we Wrocławiu i Gdańsku 13.05.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/11/KM poniżej 125.000 euro 30216110-0 30214000-2 30216110-0 dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby digitalizacji materiałów archiwalnych w BOIN Komendy Głównej Policji 09.05.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
83/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 64113000-1 Usługi pocztowe w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów 29.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
52/BŁiI/11/MR powyżej 125.000 euro 32424000-1 Modernizacja technicznej infrastruktury dla potrzeb integracji z OST 112 polegająca na dostawie i instalacji 227 szt. szaf telekomunikacyjnych 19" wraz z doposażeniem dla jednostek Policji szczebla powiatowego na terenie kraju i Komendy Głównej Policji 06.06.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
76/Cir/11/JC poniżej 4.845.000 euro 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 71321000-4, 45310000-3 Remont budynku portierni przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 05.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
84/Ctr/11/UM poniżej 125.000 euro 66515000-3 Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową Auto Casco (AC) na okres trzech lat sprzętu transportowego(4szt.)zakupionego w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0234 "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości trans-granicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji" 26.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
70/Ckt/11/EJ powyżej 125.000 euro 55100000-1, 55300000-3 usługi hotelarskie i gastronomiczne dla delegacji policjantów zagranicznych i ich polskich opiekunów biorących udział w zabezpieczeniu Mistrzostw EURO 2012 27.04.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
67/BŁiI/11/MSz poniżej 125.000 euro 32420000-3 Dostawa komponentów sieciowych na potrzeby zapewnienia połączenia z siecią s-Testa dla wydziału Biologii 21.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/Ctr/11/JC poniżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 szt. specjalistycznego pojazdu typu Ambulans do śledztwa powybuchowego 4.05.2011 r. godzina 10:30 pełna treść ogłoszenia
62/Cut/11/EJ poniżej 125.000 euro 35200000-6 zakup 600 szt. policyjnych tarcz ochronnych 19.04.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
71/BŁiI/11/MR poniżej 125.000 euro 32424000-1 Modernizaja technicznej infrastruktury dla potrzeb integracji z OST 112 polegająca na dostawie i instalacji 56 szt. szaf telekomunikacyjnych 19" dla jednostek Policji szczebla powiatowego na terenie kraju i Komendy Głównej Policji 19.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony