Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
66/Ctr/11/UM poniżej 125.000 euro 66515000-3 Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową Auto Casco (AC) na okres trzech lat sprzętu transportowego (4 szt.) zakupionego w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0234 - Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości trans - granicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji. 15.04.2011 r. godzina 10:30 pełna treść ogłoszenia
37/Cam/11/KM poniżej 125.000 euro 75251110-4 Świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji 18.04.2011 r. godzina 10:30 pełna treść ogłoszenia
75/Ckt/11/EMi poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługa zabezpieczenia bazy hotelowo - konferencyjnej w dniach 28-29 czerwca 2011 roku, w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji Policyjnej. 11.04.2011 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
65/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi wsparcia administracyjnego systemu CW PK SIS1+ 18.05.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
64/BŁiI/11/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu systemów CW PK SIS1+ oraz KSI 12.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/11/EMi powyżej 125.000 euro 72260000-5, 80500000-9 Zakup wsparcia oprogramowania IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Application Server, IBM DB2 oraz przeprowadzenie warsztatów. 12.05.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
27/BŁiI/11/KM poniżej 125.000 euro 722120004, 72253200-5 Usługa modernizacji 20 szyfratorów ETA-VPN 100P w zakresie aktualizacji oprogramowania i konfiguracji w Systemie ETA VPN (Zadanie nr 1) oraz serwisu pogwarancyjnego dla 20 szyfratorów ETA-VPN 100P (Zadanie nr 2) pełna treść ogłoszenia
73/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 64113000-1 Zakup świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów 11.04.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
60/BŁiI/11/UM poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych łączy telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy 13.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
55/Cut/11/EJ poniżej 125.000 euro 35200000-6 zakup kartridży do paralizatora elektrycznego Taser X-26, w ilości 944 szt. 12.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/Cut/11/EJ poniżej 125.000 euro 35331300-3 35331500-8 zakup granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych 15.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/Cir/11/UM poniżej 125.000 euro 50324100-3, 50341000-7, 50340000-0 Wykonanie konserwacji oraz serwisu (usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń) systemów zabezpieczenia obejmujących środki ochrony fizycznej służące do kontroli dostępu osób i pojazdów, sygnalizacji alarmów włamania i napadu oraz telewizji użytkowej, zainstalowanej w dziesięciu obiektach Komendy Głównej Policji 18.04.2011 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/BŁiI/11/EJ poniżej 4.845.000 euro 32523000-5 zaprojektowanie i budowa w kanalizacji teletechnicznej kabla optotelekomunikacyjnego typu ZW-NXOTKtsd 64J w relacji obiekt ul. Puławska 148/150 - obiekt ul. Domaniewska 36/38 14.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/11/EMi powyżej 125.000 euro 55120000-7 usługa zabezpieczenia bazy hotelowo-konferencyjnej w dniach 28-29 czerwca 2011 roku, w zwiazku z organizacją Międzynarodowej Konferencji Policyjnej 04.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
49/Cut/11/KD powyżej 125.000 euro 35331300 Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ 06.05.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
30/BŁiI/11/KD powyżej 125.000 euro 48000000-8 Dostawa i wdrożenie Systemu Informatycznego typu LIMS dla Wydziału Biologii CLK KGP 13.05.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
45/Cut/11/MR poniżej 125.000 euro 35220000-2 Zakup mieszanki pieprzowej do miotaczy wody "TAJFUN" w ilości 1.000 l. 04.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
61/BŁiI/11/EMi poniżej 125.000 euro 30200000-1 dostawa 14 stanowisk badawczych dla ekspertów badań komputerowych wraz z dodtakowym wyposażeniem dla jednostek KGP i KWP w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 01.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
35/BŁiI/11/BB powyżej 125.000 euro 32550000-3 Dostawa specjalizowanych aparatów telefonicznych IP dla jednostek Policji wraz z kredytami szkoleniowymi. 29.04.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
32/Cut/11/MSz powyżej 125.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji małokalibrowej kal: 9x19 mm Parabellum, 9x18 Makarow oraz 5,7x28 mm SS190" 05.05.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/11/MK poniżej 125.000 euro 36900000-0 Zakup jednego zestawu przenośnego walizkowego systemu zagłuszania o zastosowaniu policyjno – wojskowym dla minerów – pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych sterowanych określonymi częstotliwościami radiowymi - zagłuszarki 24.03.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz konferencyjne dla międzynarodowej grupy ekperckiej, której spotkanie będzie organizowane przez Policję w Warszawie w październiku w związku ze sprawozdaniem przez Polskę przewodnictwa w radzie UE w II połowie 2011 roku 31.03.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/11/KD poniżej 125.000 euro 39831000-6, 39831240-0, 39200000-4 Dostawa środków czystości 30.03.2011 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
46/BŁiI/11/MK poniżej 125.000 euro 30236200-4 Część zamówienia nr 1 - 7 sztuk przenośnych zestawów do wykonywania kryminalistycznych kopii binarnych cyfrowych nośników danych, urządzenie klasy ImageMASSter Solo 4 Część zamówienia nr 2 - 7 urządzeń do kopiowania dysków klasy RoadMASSter 3 realizowane w ramach dostawy „Zestaw bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie” realizowane w projekcie „Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwal 23.03.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cut/11/TG powyżej 125.000 euro 33694000-1 Zakup 10 000 sztuk wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób środków działających podobnie do alkoholu (narkotestów) 22.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
38/BŁiI/11/MK powyżej 125.000 euro 48820000-2 Modernizacja sprzętowa Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji (CWI KGP) 27.04.2011 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
47/BŁiI/11/TG poniżej 125.000 euro 64113000-1 Zakup świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów 21.03.2011 gdz.10:30 pełna treść ogłoszenia
19/Ckt/11/BB powyżej 125.000 euro 18143000-3 Dostawa 5500 kompletów zestawów przeciwuderzeniowych 04.05.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
26/BF/11/KM poniżej 125.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne, transportowe oraz związane z realizacją programu kulturalnego dla międzynarodowych grup eksperckich, których spotkania będą organizowane przez Policję w związku ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku 21.03.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
31/Cut/11/TG powyżej 125.000 euro 33111300-0 Zakup przenośnego rentgenowskiego systemu inspekcyjnego 12.04.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony