Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
29/Cut/11/EJ powyżej 125.000 euro 35331000-3 zakup naboi specjalnych kal.12 07.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
25/Ckt/11/EJ poniżej 125.000 euro 41110000-3 Sukcesywne dostawy butelkowanej wody mineralnej i źródlanej 02.03.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
28/Ckt/11/MR poniżej 125.000 euro 30197644-1 Dostawa białego papieru ksero w formacie A4 i A3 03.03.2011 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
16/Cut/11/MK poniżej 125.000 euro 36900000-0 Zakup jednego zestawu przenośnego walizkowego systemu zagłuszania o zastosowaniu policyjno - wojskowym dla minierów - pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych sterowanych określonymi częstotliwościami radiowymi - zagłuszarki 25.02.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/11/UM powyżej 125.000 euro 32413100-2, 30213100-6, 48210000-3, 48821000-9 dostawa urządzeń aktywnych sieci (router'ów) dla jednostek Policji 15.04.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
12/Ctr/11/EMi powyżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 600 sztuk samochodów furgon oznakowany w wersji wypadowej "W" 11.04.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
18/Cir/11/UM poniżej 4.845.000 euro 45310000-3, 45331220-4, 45400000-1, 45421000-4, 45432100-5, 45442100-8 Rozbudowa sieci LAN wraz z robotami towarzyszącymi, na potrzeby projektu PL0487 realizowanego w ramach NMF w budynku CLK KGP przy Al. Ujazdowskich 7 w Warszawie 11.03.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
13/Cut/11/JC powyżej 125.000 euro 09131000 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości do 1000 m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1000 m3 08.04.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
24/BF/11/AL poniżej 133.000 euro 55120000-7,79540000-1 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz tłumaczeń konsekutywnych na potrzeby szkoleń 18.02.2011 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
15/BŁiI/11/JC poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych łączy telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy 11.03.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
11/BŁiI/11/BB powyżej 125.000 euro 30213100, 30213200 Dostawa stanowisk mobilnych z oprogramowaniem dla pracowników laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP realizowana w ramach "dostawy zestawu bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych" 14.03.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
6/Cut/11/KD powyżej 125.000 euro 35200000-6 Zakup policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy - w ilosci 7.000 sztuk 16.03.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
8/BŁiI/11/JC powyżej 125.000 euro 48800000 Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS 25.03.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
10/BF/11/EJ poniżej 125.000 euro 55120000-7 świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz tłumaczeń konferencyjnych, na potrzeby międzynarodowego seminarium w Warszawie pn. „Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszowania euro”, w ramach programu Komisji Europejskiej PERYKLES 07.02.2011 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
9/BF/11/TG poniżej 125.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych na potrzeby międzynarodowego seminarium oraz pięciu wizyt studyjnych w ramach programu Komisji Europejskiej PERYKLES 4.02.2010 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
2/BŁiI/11/KD powyżej 125.000 euro 48800000-6, 48820000-2, 48821000-9, 48822000-6, 48823000-3, 48900000-7, 48610000-7, 48611000-4, 48620000-0, 48700000-5 Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby systemu międzynarodowej wymiany danych genetycznych - CODIS 08.03.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
3/BŁiI/11/MR powyżej 125.000 euro 30233000-1, 486200000-0, 48820000-6, 32420000-3 Dostawa komponentów sprzętowych na potrzeby zwiększania możliwości wykonawczych Jednostki Centralnej Systemu AFIS" 02.03.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
1/Cir/11/EJ powyżej 125.000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla obiektów KGP w Warszawie 21.02.2011 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
17/Cut/11/MK powyżej 125.000 euro 33141623-3 Dostawa 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0 01.09.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
224/Ckt/11MK poniżej 125.000 euro 33141623-3 Dostawa 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0 24.11.2011 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/11/KM powyżej 125.000 euro 30125110-5, 30124300-7 zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci 1650 sztuk tonerów i 840 sztuk bębnów dla urządzeń wielofunkcyjnych Samsung SCX 6555N (840 sztuk) 14.11.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
207/Cir/11/KD poniżej 4.845.000 euro 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45316000-5, 74230000-0 Wymiana rozdzielni wraz z remontem pomieszczeń w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 20.10.2011 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/BŁiI/11/JC powyżej 125.000 euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów kamuflowanych DMR wraz z akcesoriami kamuflowanymi 24.10.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/11/MK poniżej 125.000 euro 64214400-3 Dzierżawa telekomunikacyjnych łączy analogowych i cyfrowych(część zamówienia nr 1) oraz cyfrowych(część zamówienia nr 2) łączy telekomunikacyjnych na okres 7 miesięcy dla dwóch łączy na okres 6 miesięcy oraz jednego łącza na okres 4 miesięcy 19.09.2011 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
157/Cir/11/BB poniżej 4.845.000 euro 45331230-7, 45421131-1, 45331200-8, 43510000-3 Wymiana istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją dla potrzeb schładzania pomieszczeń teleinformatyki i UPS w obiekcie przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie 14.09.2011 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/11/MK powyżej 125.000 euro 48820000-2, 48210000-3, 72263000-6, 72265000-0, 72260000-5 Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja oraz wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej centrum zapasowego oraz podstawowego dla wybranych systemów teleinformatycznych 16.09.2011 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
121/BŁiI/11/MK powyżej 125.000 euro 72253200-5 Świadczenie kompleksowych usług serwisu pogwarancyjnego lokalnych systemów TETRA użytkowanych przez Komendę Stołeczną Policji oraz komendy wojewódzkie Policji w Krakowie, Łodzi i Szczecinie 08.08.2011 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/11/TP powyżej 125.000 euro 30213100-6 Najem komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji 14.07.2011 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony