Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
33/BKiSz/12/KD poniżej 130.000 euro 85121000-3 Zakup usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich w latach 2012-2013 pełna treść ogłoszenia
124/Cut/12/KD powyżej 130.000 euro 50200000, 50211300 Wykonanie przez WSK PZL-Świdnik S.A. obsługi serwisowej policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokół i PZL Kania oraz dostaw nowych wyrobów wchodzących w skład tych śmigłowców - postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pełna treść ogłoszenia
228/BŁiI/12/MSz poniżej 130.000 euro 48421000-5 Zakup kontynuacji wsparcia dla 10 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 25.01.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cut/12/ŁW powyżej 130.000 euro 50211300 Wykonanie przez PZL-Rzeszów S.A. obsługi serwisowej zespołów napędowych policyjnych śmigłowców typu MI-1, W-3/3A Sokól i PZL Kania oraz dostaw nowych wyrobów wchodzących w skład tych zespołów pełna treść ogłoszenia
184/BŁiI/12/ŁW poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla 150 urzadzeń szyfrujących CompCrypt DELTA-3, eksploatowanych w jednostkach Policji na terenie całego kraju pełna treść ogłoszenia
226/BŁiI/12/EJ poniżej 130.000 euro 64214400-3 Dzierżawa analogowych i cyfrowych łączy telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy 31.12.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
221/BŁiI/12/EJ poniżej 130.000 euro 72253200-5 świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni ARSENAŁ (ASIB-ARSENAŁ) 18.01.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
224/BŁiI/12/BB poniżej 130.000 euro 48219500-1 Zakup licencji CUBE i SRST do bram głosowych Policji w sieci OST 112 24.12.2012 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/12/EJ poniżej 130.000 euro 48810000-9 Zakup dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępniania Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 21.12.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/12/TG poniżej 130.000 euro 64110000-0 Zakup usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów 14.12.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
209/Cir/12/UM poniżej 130.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Serwis i konserwacja klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie 14.12.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/Ctr/12/MSz poniżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych z segmentu A 14.12.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/12/MK poniżej 130.000 euro 72268000-1 Zakup licencji wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania firmy CheckPoint na okres 12 miesięcy. 12.12.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/12/MK poniżej 130.000 euro 72260000-5 Odnowienie subskrypcji IPS dla posiadanego systemu zabezpieczeń I-24/7 Interpol na okres 24 miesięcy 12.12.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
219/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 32422000-7 Dostawa kabli światłowodowych i miedzianych kabli połączeniowych(patchcordów) 12.12.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/12/EJ poniżej 130.000 euro 30230000-0, 30233132-5, 30237135-4, 30211500-6, 30236110-6 Modernizacja zasobów sprzętowych centralnych systemów informatycznych 12.12.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 32236000-6, 32524000-2 Dostawa, montaż i uruchomienie 5 przemienników radiowych standardu radiowego DMR dla Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi 11.12.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
214/BŁiI/12/TG poniżej 130.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 32000000-3 Doposażenie aktualnie eksploatowanego w woj. lubelskim systemu Multikom2 11.12.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
207/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 31430000-9 Zakup akumulatorów do Mobilnych Terminali Noszonych 10.12.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
206/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30213200-7 30232110-8 30231300-0 78000000-8 30125110-5 30237460-1 30232150-0 32250000-0 Zakup sprzętu teleinformatycznego, podzespołów i materiałów informatycznych 06.12.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
204/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 38000000-5, 38342000-4, 38343000-1, 38540000-2, 38552000-9 Zakup kompletów testerów do pomiaru urządzeń radiokomunikacyjnych 06.12.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/12/AL poniżej 130.000 euro 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP) 05.12.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/12/AL poniżej 130.000 euro 72260000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) na okres 12 miesięcy dla oprogramowania IBM, tj.: IBM WebSphere Application Server oraz IBM DB2" 04.12.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/12/BB poniżej 130.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 48219300-9, 48821000-9, 32000000-3 Modernizacja sieci miejskiej Policji na terenie Warszawy 3.12.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/12/TCz poniżej 130.000 euro 80650000-5 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu treningu procedur awaryjnych na symulatorze śmigłowca Mi-8 dla załóg lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP (7 pilotów oraz 3 mechaników pokładowych) 29.11.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/12/TG poniżej 130.000 euro 32232000-8, 30213200-7 Rozbudowa systemu wideokonferencyjnego Policji 30.11.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
189/Cog/12/EJ poniżej 130.000 euro 22200000-2 Zakup usługi druku czasopisma "Policja 997" 23.11.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
192/Cut/12/TCz poniżej 130.000 euro 352000000-6 Zakup policyjnych tarcz ochronnych w ilości 478 sztuk 16.11.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
187/Ctr/12/BB poniżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa 5 samochodów osobowych nieoznakowanych 19.11.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
190/Cir/12/MR poniżej 130.000 euro 50000000-5, 50842000-9 Usuwanie awarii i serwis strzelnicy kulowej w KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 12.11.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony