21/Cir/12/EJ - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.02.2012 r. godz. 09:30

CPV: 45311200-2, 74230000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Wymiana modułu SSW wraz z płytą sterującą w zasilaczu UPS typ SL480KH oraz testy i próby systemu zasilania gwarantowanego w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 3.02.2012 pod poz. 32976 - 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja