19/BŁiI/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.03.2012 r. godz. 10:30

CPV: 32413100-2, 32421000-1, 32424000-1, 32420000-3, 32550000-3

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Dostawa wyposażenia telekomunikacyjnego dla Komisariatów Policji uczestniczących w procesie ochrony zewnętrznej granicy UE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.02.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 26-042103

Powrót na górę strony
Polska Policja