25/BŁiI/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.05.2012 godz.11:00

CPV: 72000000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi wsparcia technicznego dla rozbudowywanej policyjnej infrastruktury teleinformatycznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.02.2012 pod poz. 34463 - 2012

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja